Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Fyzická osoba Ing. Nenad Vitas, IČ: 69833524, se sídlem Píškova 1945/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, neplátce DPH, provozovatel webových stránek www.nenadvitas.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů, Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky a použijete-li objednávkový formulář.

1. Základní informace

1.1 Webtracking (sledování na webových stránkách)

(a) V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkčnosti našich webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

(b) Využíváme rovněž služeb společnosti Seznam.cz a Google inc., které nám poskytují odpovídající technické prostředky. Webtracking nám pomáhá pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich nejjednodušší ovládání, a o jaké produkty a služby se nejvíce zajímáte.

(c) Při návštěvě naší webové stránky shromažďujeme a hodnotíme potřebné údaje skrze pixely nainstalované na našem webu („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

 • Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
 • Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
 • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;
 • Aktivace JavaScriptu;
 • Rozlišení obrazovky;
 • Java zapnuto/vypnuto;
 • Cookies ano/ne;
 • Jazyk prohlížeče (např. čeština);
 • Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);
 • IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.
 • Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
 • Počet prokliků;
 • Dále můžeme zjišťovat informace z vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, například jméno, příjmení, kontaktní údaje). Jde o sbírání informací, zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

1.2 Použití sledování konverzí

(a) Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkách https://www.nenadvitas.com dochází ke sledování objednávek, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku www.nenadvitas.com umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Cíl tohoto sledování je přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely vyhodnocení. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

1.3 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(a) IP adresa se zobrazuje při každém poslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to během připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

(b) Na základě uložení IP adresy na našem serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu trvale neukládají IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního zákazníka. IP adresa slouží k rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a jako obrana proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí „X“. Na základě provedené anonymizace IP adresy, nelze určit konkrétní fyzickou osobu.

1.4 Logovací soubory

(a) Při každé návštěvě webových stránek vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se založí do protokolových souborů, (serverového logovacího souboru). Datové přenosy, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, IP adresa, URL navštívené webové stránky, původní URL (tzv. referrer), z jaké stránky jste navštívili naše webové stránky, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (popřípadě i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

(b) IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocování těchto souborů slouží k nalezení chyb a jejich odstranění, dále řídit kapacitu serveru a zlepšovat naší nabídku.

1.5 Cookies

(a) V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Jsou to textové soubory obsahující krátké informace, které mohou být při navštívení našich stránek uloženy do Vašeho počítače. V cookies jsou informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Používané soubory cookies se nepropojují s dalšími informacemi, pouze v případě Vašeho souhlasu.

(b) Návštěva našich webových stránek není automatický souhlas k používání cookies.

(c) Cookies mohou být v počítači uloženy různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace. Jsou aktivní pouze během spuštěného webového prohlížeče, po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé („persistent cookies”). Tyto soubory zůstávají ve webovém prohlížeci do stanové doby, případně do manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies nepůsobí na technickou stránku počítače a neobsahují viry.

 • last click (pro ukončení práce s webovým prohlížečem, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Google Inc.];
 • session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Google Inc.]
 • ever cookie (pro rozlišení mezi stávajícím a novým zákazníkem, délka trvání: maximálně 60 měsíců) [Google Inc.];V hranatých závorkách výše je uveden správce odpovědný za využití daných cookies souborů.

2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) Ing. Nenad Vitas, IČ: 69833524 zpracovává následující kategorie osobních údajů, které jsou nutné k dokončení objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefon, platební údaje a e-mailová adresa.

(c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor a pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako informace, že je zásilka připravena k vyzvednutí.

(d) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.4).

(e) Při návštěvě webových stránek sbíráme data i za účelem statistik a jejich vyhodnocování.

(f) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky. Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů: PPL CZ s.r.o., Mail Chimp c/o The Rocket Science Group, LLC, Pošta bez hranic, Seznam.cz, Google Ireland Ltd. (adwords, Google analytics) Facebook (remarketing) Instagram (remarketing) WebHosting Wedos s.r.o.

2.2 Formuláře

Na webových stránkách www.nenadvitas.com můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře. Zároveň budou pro statistické účely vyhodnocovány operace, které byly v souvislosti s vyplňováním formuláře zrušeny.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1 Zabezpečení osobních údajů

(a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

3.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z objednávky, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3 Práva subjektů údajů

(a) Kdykoliv můžete požádat o informaci ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu

3.4 Kontaktujte nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy.

(b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Email: karikatura101@seznam.cz, Telefon: +420 731 014 547